ObserwowaneDrukujEmail

Nowy VAT 2019 r. - split payment; jednolity plik kontrolny; zmiany w Systemie MOSS, kasy fiskalne on line, należyta staranność oraz inne zmiany.

Start: 15 stycznia, 2019
Koniec: 15 stycznia, 2019
Kod: 1356KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Mechanizm split payment (tzw. podzielonej płatności) w dotychczasowej praktyce i perspektywy na przyszłość:
  • podmioty mogące stosować split payment;
  • podmioty które nie mogą stosować split payment;
  • perspektywy dla rozszerzania mechanizmu split payment;
  • mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty;
  • split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę;
  • korzyści wynikające ze stosowania split payment;
  • zagrożenia związane ze stosowaniem podzielonej płatności;
  • umowna klauzula wyłączająca split payment – możliwości i rozwiązania;
  • konsekwencje złamania klauzuli wyłączającej split payment;
  • split payment a ulga na złe długi;
  • jaki wpływ na split payment ma faktoring i kompensowanie transakcji;
  • jak otworzyć rachunek VAT?
  • jakie są obowiązki banków?
  • odpowiedzialność za rozliczenia w systemie split payment;
  • zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT czy do rachunku VAT może zostać wydana karta płatnicza?
  • dyskonto zobowiązania VAT gdy płatność z rachunku VAT – w jakiej wartości można obniżyć zobowiązanie – przykłady;
  • zasady wnioskowania o zwrot środków zgromadzonych na rachunku VAT;
  • uznanie i obciążenie rachunku VAT – katalog zamknięty przypadków;
  • w jaki sposób jest realizowany przelew – dwa przelewy za zapłatę czy jeden?
  • jakie informacje o rachunku bankowym podawać na fakturze?
  • czy jednorazowa płatność w mechanizmie split payment pociąga za sobą konieczność kontynuowania zapłat w ten sposób?
  • czy bank może weryfikować płatność w split payment? Czy może wnosić o dowody dokonania transakcji?
  • co z przelewami zbiorczymi? Jakie są możliwości płatności „paczkami”?
  • split payment a należyta staranność,
  • jak zamknąć rachunek VAT?
 • Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on line:
  • jakie mają być zasady działania kas rejestrujących online;
  • od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas;
  • przepisy przejściowe i stosowanie obecnych kas;
  • podatnicy obowiązkowo objęci kasami on-line;
  • od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom;
  • kasy rejestrujące online a Jednolity Plik Kontrolny;
  • co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online;
  • nowe sankcje w kasach rejestrujących;
 • Pozostałe zmiany na 2019 r.:
  • zastąpienie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., na rzecz Nomenklatury Scalonej i plany nowej matrycy podatkowej;;
  • faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury;
  • nowe sankcje podatkowe w przypadku wystawienia nieprawidłowych faktur, jak i ujęcia takich faktur w rejestrze VAT;
  • nowe rozporządzenie zwalniające z obowiązku stosowania kas rejestrujących (nowy katalog podatników zobligowanych do instalacji kas rejestrujących);
  • pierwsze zasiedlenie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; nowelizacja ustawy w tym zakresie,
  • nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych;
  • obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • działalność nierejestrowana a VAT;
  • zmiany w Systemie MOSS (dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów w UE) – opodatkowanie transakcji w kraju identyfikacji, uproszczone zasady fakturowania, uproszczone zasady dowodów przy świadczeniu usług.
 • JPK:
  • najważniejsze zasady przy tworzeniu rejestrów VAT – na co zwrócić uwagę, jakie elementy wykazywać, stanowiska Ministerstwa Finansów, zmiany w ewidencji;
  • korzyści i wady stosowania JPK na gruncie dotychczasowej praktyki;
  • nowa struktura JPK;
  • planowana rezygnacja z deklaracji VAT na rzecz JPK;
  • mechanizmy kontroli podatników za pomocą JPK.
 • Należyta staranność w VAT:
  • co to jest należyta staranność?
  • jak zachować należytą staranność?
  • należyta staranność - czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne?
  • konsekwencji niedochowania należytej staranności;
  • należyta staranność w wyjaśnieniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, organów podatkowych oraz sądów administracyjnych;
  • jak sprawdzić kontrahenta – ścieżka postępowania;
  • należyta staranność a sankcje w VAT;
  • objaśnienia Ministerstwa Finansów wydane w zakresie należytej staranności.
 • Panel dyskusyjny

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl