Katarzyna Ziółkowska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”).


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców 3 kwietnia, 20193 kwietnia, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11490.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców 5 kwietnia, 20195 kwietnia, 2019Poznań490.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców 10 maja, 201910 maja, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11490.00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców 5 czerwca, 20195 czerwca, 2019Łódź430.00 PLN
*bez VAT