wtorek, 26 listopad 2019 08:42

Katalog szkoleń kadrowo-płacowych styczeń-marzec 2020

Po raz kolejny publikujemy dla Państwa bezpłatny katalog szkoleń z zakresu kadr i płac. Obejmujący tematykę kadr, płac, prawa pracy, prawa zatrudnienia oraz kursów zawodowych.

Kursy zawodowe

 • Weekendowy kurs dla zaawansowanych na certyfikowanego specjalistę z zakresu kadr i płac (54H).  
 • Weekendowy kurs na certyfikowanego specjalistę ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.   

Kadry i płace

 • ABC KADROWCA – CZYLI JAK PRAWIDŁOWO PROWADZIĆ DOKUMENTACJĘ KADROWA PO ZMIANACH.   
 • Akademia Kadr i Płac 2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie.   
 • Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy.   
 • Emerytury i renty z ZUS oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców.   
 • Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US.   
 • PIT 0 - PPK – NA LIŚCIE PŁAC Potrącenia z wynagrodzenia 2020.   
 • PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%.   
 • PŁACE OD PODSTAW 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian .   
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2020r..   
 • Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych.   
 • Program ‚Płatnik’ - podstawy obsługi dla działów kadrowo-płacowych.   
 • Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce.   
 • Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy.   
 • URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH .   
 • Nowe zasady w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany w ZFŚS 2020.   

Prawo pracy

 • Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne.   
 • Czas pracy 2020 – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym.   
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy.   
 • Prawo Pracy 2020r. wraz z RODO w kadrach dla Menedżerów, Kadry Zarządzającej, Kadry Kierowniczej.   
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2020.   
 • Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce.   

Prawo zatrudnienia

 • Legalne zatrudnienie obywateli Nepalu, Filipin, Indonezji, Wietnamu oraz innych państw azjatyckich 2020 .   
 • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy.   
 • Nowa Polityka Migracyjna Polski – zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020.   
 • Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.   
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa w 2020r.   
 • Pracownicze Plany Kapitałowe - jak wdrożyć nowy obowiązek pracodawców.   
 • Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2020 (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji).