piątek, 26 lipiec 2019 14:08

Katalog szkoleń kadrowo-płacowych wrzesień-grudzień 2019

Zapraszamy do pobrania katalogu szkoleń na okres wrzesień-grudzień 2019

Spis treści

Kadry i płace

 • Akademia Płac   
 • DOKUMENTACJA KADROWA 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach.   
 • Dokumentacja pracownicza od A do Z.   
 • Dokumentacja pracownicza w 2019 roku - najnowsze zmiany.   
 • Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2019r..   
 • Kodeks Pracy z uwzględnieniem zmian z zakresu dokumentacji pracowniczej; zmian wynikających z RODO; PPK oraz związków zawodowych.   
 • Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US.   
 • KURS: Płace od podstaw.   
 • Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019.   
 • Naliczanie wynagrodzeń w praktyce.   
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 2019/2020 - praktyczne warsztaty.   
 • Nowa elektroniczna dokumentacja pracownicza 2019/2020.   
 • Nowa Polityka Migracyjna Polski – zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020.   
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku.   
 • Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.   
 • Pracownicze Plany Kapitałowe 2019/2020 – nowe obowiązki pracodawców..   
 • Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi.   
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa.   
 • Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019.   
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019/2020.   
 • ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2019/2020.   
 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019/2020.   

HR i rozwój osobisty

 • Jak wygrać z „rynkiem pracownika” - czyli pozyskać i zatrzymać specjalistów w firmie?.   
 • Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca.   
 • PRAWNE ASPEKTY REKRUTACJI, OCENY I ROZWOJU PRACOWNIKÓW.   
 • PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI. - OBOWIĄZKI I RYZYKA PRACODAWCY.   
 • Rozwiązywanie konfliktów i sporów zbiorowych z elementami negocjacji i mediacji.   
 • Trudne Rozmowy z Pracownikami - krytyka, dyscyplinowanie, zwalnianie..   
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2019/2020.   
 • Zarządzanie konfliktem i trudnymi pracownikami w zespole.   

Prawo-pracy

 • Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2019.   
 • Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym.   
 • Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce.   
 • Czas Pracy 2019r. - aspekty praktyczne.   
 • Czas pracy kierowców 2019r. - aktualny stan prawny.   
 • Czas pracy w produkcji 2019.   
 • KOMPENDIUM PRAWA PRACY.   
 • Prawo pracy 2019/2020 – kodeksowe i ustawowe zmiany .   
 • Prawo pracy w 2019 roku - rewolucyjne zmiany.   
 • Procesowe prawo pracy – praktyka polskich sądów pracy czyli jak reprezentować pracodawcę w sądzie.  
 • Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2019/2020 (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji).   
 • Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2019.   
 • Równoważny czas pracy 2019.   
 • Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.