Rachunkowość

ObserwowaneDrukujEmail

Szkolenia rachunkowe

Szkolenia rachunkowe poświęcone są w całości szeroko rozumianym szkoleniom z zakresu rachunkowości, jak: inwentaryzacja, bilansowe zamknięcie roku, fuzje, konsolidacja sprawozdań finansowych, międzynarodowe standardy rachunkowości, ustawa o rachunkowości, itp.

Naszymi wykładowcami są praktycy, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi kwestiami rachunkowymi, co gwarantuje uczestnikom szkolenia zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Pełna lista szkoleń rachunkowych

Aktualne

Szkolenie:
Województwo:
TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Inwentaryzacja  Nowy23 sierpnia, 201823 sierpnia, 2018Łódź430.00 PLN
Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR oraz PSR  Nowy23 sierpnia, 201824 sierpnia, 2018Łódź890.00 PLN
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - przekształcanie sprawozdań finansowych  Nowy23 sierpnia, 201824 sierpnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Inwentaryzacja24 sierpnia, 201824 sierpnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11490.00 PLN
Tworzenie strategii rozwoju biznesu10 września, 201811 września, 2018Katowice840.00 PLN
Zarządzanie przez cele10 września, 201811 września, 2018Poznań890.00 PLN
Zarządzanie zmianą 10 września, 201811 września, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard10 września, 201811 września, 2018Wrocław890.00 PLN
Cash Flow w praktyce12 września, 201812 września, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11490.00 PLN
Cash Flow w praktyce17 września, 201817 września, 2018Katowice430.00 PLN
Podatkowa księga przychodów i rozchodów18 września, 201818 września, 2018Wrocław490.00 PLN
Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne 18 września, 201818 września, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11490.00 PLN
ŚRODKI TRWAŁE UJĘCIE PROBLEMOWE - aspekt bilansowy i podatkowy18 września, 201818 września, 2018Bydgoszcz430.00 PLN
Podatkowa księga przychodów i rozchodów19 września, 201819 września, 2018Katowice430.00 PLN
Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne 19 września, 201819 września, 2018Katowice430.00 PLN
ŚRODKI TRWAŁE UJĘCIE PROBLEMOWE - aspekt bilansowy i podatkowy19 września, 201819 września, 2018Szczecin490.00 PLN
Rachunkowość Zarządcza w Logistyce27 września, 201828 września, 2018Poznań890.00 PLN
Podatkowa księga przychodów i rozchodów2 października, 20182 października, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11490.00 PLN
Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne 2 października, 20182 października, 2018Wrocław490.00 PLN
ŚRODKI TRWAŁE UJĘCIE PROBLEMOWE - aspekt bilansowy i podatkowy2 października, 20182 października, 2018Łódź430.00 PLN
Controlling i rachunkowość zarządcza8 października, 20189 października, 2018Gdańsk890.00 PLN
Rachunkowość Zarządcza w Logistyce8 października, 20189 października, 2018Katowice840.00 PLN
Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPRE®  Nowy10 października, 201822 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 113299.00 PLN
Tworzenie strategii rozwoju biznesu15 października, 201816 października, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie przez cele15 października, 201816 października, 2018Katowice840.00 PLN
*bez VAT