ObserwowaneDrukujEmail

Podatek akcyzowy w 2018r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo

Start: 12 kwietnia, 2018
Koniec: 12 kwietnia, 2018
Kod: 4795GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Przedmiotem zajęć będą ogólne reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym, takie jak przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym, moment powstawania obowiązku podatkowego czy też składanie deklaracji podatkowych oraz terminy płatności tego podatku. Omówione zostaną również zmiany wynikające z wprowadzenia od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo na szkoleniu poruszona zostanie kwestia zmian w zakresie objęcia podatkiem akcyzowym płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorców z sektora gospodarki dokonujących produkcji i obrotu ww. wyrobami.

Program

 • Regulacje ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
  • źródła prawa,
  • najważniejsze pojęcia i instytucje (wyroby akcyzowe, podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy) z uwzględnieniem zmian,
  • podatnik akcyzy oraz zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym.
 • Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.
 • Właściwość organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego z uwzględnieniem zmian wynikających z wprowadzenia od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
  • transakcje w obrocie krajowym,
  • dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • postępowanie w przypadku importu, eksportu.
 • Sposób prowadzenia składu podatkowego z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji wprowadzającej opodatkowanie e-papierosów:
  • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  • ewidencja składu podatkowego – nowe reguły obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.,
  • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku akcyzowego (z uwzględnieniem nowelizacji) dla:
  • płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
  • wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego.
 • Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  • dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
  • pojęcie podmiotu wysyłającego,
  • definicja podmiotu odbierającego,
  • dokument elektroniczny e - AD,
  • dokument zastępujący e - AD,
  • raport odbioru i raport wywozu.
 • Zabezpieczenie akcyzowe:
  • podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
  • zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
  • zabezpieczenie generalne i ryczałtowe,
  • forma złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
 • Produkcja wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym.
 • Opodatkowanie ubytków wyrobów akcyzowych.
 • Zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych oraz terminy płatności podatku akcyzowego z uwzględnieniem zmian wynikających z wprowadzenia od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znaki akcyzy:
  • podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
  • procedura otrzymywania znaków akcyzy,
  • prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy,
  • termin na oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
  • ewidencja znaków akcyzy.
 • Zmiany w zakresie objęcia opodatkowaniem podatkiem akcyzowym płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich:
  • definicja papierosów elektronicznych, płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich,
  • nowe zwolnienia dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych,
  • produkcja płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl