ObserwowaneDrukujEmail

Usługi niematerialne w podatkach – pułapki, niebezpieczeństwa ale i szanse

Start: 17 stycznia, 2019
Koniec: 17 stycznia, 2019
Kod: 403PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Skutki podatkowe nabywania usług niematerialnych od lat stanowią przedmiot sporów pomiędzy podatnikami a przedstawicielami fiskusa. Z jednej strony trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez korzystania z usług niematerialnych, z drugiej strony ich charakter (właśnie niematerialny) stwarza pewne możliwości ku nadużyciom. W praktyce bowiem, w procederze „handlu fakturami” czy „przesuwania wyniku podatkowego” wykorzystywane są właśnie usługi niematerialne.

Stąd właśnie trudno dziwić się organom podatkowym, że bacznie przyglądają się takim transakcjom. Niestety, tak jednej (organy) jak z drugiej strony (podatnicy) usługi niematerialne wykorzystywane są do osiągnięcia własnych celów.

Skutek często tego jest taki, że problemy wynikające z nabywania takich usługi w szczególny sposób dotykają uczciwych, solidnych podatników, który chcieliby spokojnie funkcjonować, zarabiać i płacić podatki bezpiecznie ale i nie przepłacając ich.

Rozliczanie w podatkach usług niematerialnych to stąpnie po fiskalnym polu minowym. Resort finansów nie kryje tego, że priorytetem jest ściganie nadużyć prawa a w ramach tego weryfikacja zasad rozliczania nabywania usług niematerialnych.

Szkolenie, do udziału w którym zapraszamy służyć ma przygotowaniu do tego jak w sposób, możliwe bezpieczny rozliczać nabywanie usług niematerialnych tak w na gruncie podatków dochodowych jak i VAT a jeżeli dojdzie do sporu to jak się bronić.

W ramach szkolenia przybliżone zostaną najnowsze regulacje dotyczące takiej materii.

Szkolenia prowadzone jest przez praktyka i ma bardzo praktyczny charakter!

Program

 • Usługi niematerialne jako świadczenia budzące szczególne zainteresowanie fiskusa
 • Co to są usługi niematerialne? Na jakie świadczenia należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Brak usługi – najczęstszy zarzut stawiany podatnikom
 • Na kim spoczywa obowiązek dowodzenia: na podatniku, że usługa była wykonana czy na organie, że usługa nie miała miejsca?
 • Samo wykazanie, że usługa zostało wykonana to za mało…
  • Celowość fiskalna przy nabywaniu usług niematerialnych istotna przy rozliczaniu kosztów i VAT naliczonego
  • Wyłączenia z kosztów i zakazy rozliczania VAT naliczonego a usługi niematerialne
 • Efekt ekonomiczny przy usługach niematerialnych
 • Ważne z powodów fiskalnych zasady zamawiania usług niematerialnych – reguły kreowania umów o świadczenie usług niematerialnych
 • Dokumentowanie usług niematerialnych a podatki
  • Dokumenty formalne
  • Dokumenty „prywatne” wewnętrzne
  • Dokumenty „prywatne” zewnętrzne
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczące usług niematerialnych – najważniejsze zagadnienia
 • Moment wykonania usług niematerialnych, w tym świadczeń okresowych
 • Podatek u źródła w usługach niematerialnych – nowe zasady dotyczące opodatkowania świadczeń w obrocie międzynarodowym
 • Usługi niematerialne w imporcie usług – istotna zmiana opodatkowania VAT importu usług od 2017 r.
 • Usługi częściowo odpłatne a przychód świadczącego i nabywcy
 • Koszty finansowania dłużnego od 2018 r. i w przepisach przejściowych
 • Nowe wyłączenie dotyczące usług niematerialnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi i przy zakupach z rajów podatkowych
 • Umowy o świadczenie usług niematerialnych a podatki na konkretnych przykładach:
  • Pożyczki
  • Umowy o zarządzanie (ze szczególnym uwzględnieniem umów z osobami fizycznymi ale nie tylko)
  • Usługi doradcze
  • Usługi marketingowe i podobne
  • Usługi wsparcia i udostępniania wiedzy
  • Usługi udostępniania składników majątku
  • Inne usługi  
 • Zapłata a zasady rozliczania kosztów
 • Klauzula nadużycia prawa w VAT a usługi niematerialne!
 • Usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych
  • Realne zagrożenie
  • Odpowiada nie tylko księgowy
  • Procedury wewnętrzne jako element strategii obrony księgowego ale i członka zarządu spółki
 • Czy powszechny JPK_VAT wpłynie na rozliczanie usług niematerialnych?
 • Inne ważne zagadnienia

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl