ObserwowaneDrukujEmail

Koszty w firmie 2019 – nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT

Start: 11 października, 2019
Koniec: 11 października, 2019
Kod: 156PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
510.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Ograniczenie kosztów finansowania dłużnego
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
 • Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców – w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału wyniku finansowego jednostki (zysku netto) – wpływ na programy premiowe dla kadry zarządzającej
 • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności
 • Nowe ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych oraz opłat licencyjnych w odniesieniu do niektórych wartości niematerialnych i prawnych, które były własnością podatnika, lecz zostały zbyte
 • Ograniczenia w rozliczeniu kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od ŚT i WNiP otrzymanych nieodpłatnie
 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych – tzw. ulga inwestycyjna
 • Reprezentacja i reklama – rozliczenie na gruncie podatków dochodowych
 • Korekta kosztów w podatkach dochodowych – rabaty, upusty, premie, zwrot towaru, błędy, pomyłki
 • Planowane zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
 • Planowane zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła (rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł –nobowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot)
 • Moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (koszty rozłożone w czasie, moment poniesienia kosztu)
 • Środki trwałe oraz WNiP w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia (rozliczenie strat, inwestycje w obcych ŚT, rozliczanie nabywanych licencji na oprogramowanie)

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Koszty w firmie 2019 – nowości i rozliczenie na gruncie CIT/PIT

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*