ObserwowaneDrukujEmail

VAT w Niemczech – inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm, zmiany na 2018r.

Start: 10 kwietnia, 2018
Koniec: 10 kwietnia, 2018
Kod: 132KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców z różnych przyczyn zainteresowanych niemieckim podatkiem VAT. W szczególności adresatami szkolenia są polskie firmy inwestujące w Niemczech, bądź firmy związane z niemieckimi partnerami handlowymi. Szkolenie jest także dedykowane dla coraz większej liczby powstających w Polsce centrów rozliczeniowych obsługujących zagranicznych podatników.

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem niemieckich regulacji. Szczególny nacisk zostanie położony na transakcje międzynarodowe (towary/usługi), jak i kwestie formalne związane z fakturowaniem/korektą faktur. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, jak i zagadnienia formalne związane z wypełnianiem niemieckich deklaracji podatkowych (analiza poszczególnych pól deklaracji podatkowych).

Szkolenie będzie obrazowane schematami i przykładami ukazującymi problematykę rozliczania podatku VAT w Niemczech. Uczestnicy szkolenia otrzymają przygotowaną w języku polskim instrukcję wypełniania niemieckich deklaracji podatkowych

Program

Wprowadzenie – niemieckie regulacje w zakresie VAT

 • źródła prawa, niemiecka ustawa o VAT i rozporządzenie wykonawcze (UStG, UStDV)
 • rola interpretacji podatkowych i orzecznictwa
 • właściwość miejscowa organów podatkowych
 • rejestracja na VAT w Niemczech, numery podatkowe dla celów VAT w Niemczech i ich struktura

Czynności opodatkowane VAT w Niemczech

 • definicja podatnika (przedsiębiorcy) dla celów niemieckiego VAT
 • opodatkowanie grup podatkowych w Niemczech (Organschaft)
 • pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług w tym tzw. Werklieferung i Werkleistung
 • nieodpłatne świadczenia
 • WDT i WNT na terytorium Niemiec, czasowe przemieszczenie towarów do Niemiec – przypadki w których można uniknąć płacenia VAT w Niemczech
 • dostawy w oparciu o niemiecki magazyn konsygnacyjny – czy jest uproszczenie?
 • dostawa towarów przez polskiego podatnika na terytorium Niemiec

Odwrotne obciążenie w Niemczech (VAT rozlicza nabywca)

 • w jakich sytuacjach VAT rozlicza niemiecki nabywca a zagraniczny podmiot unika rejestracji w Niemczech?
 • obowiązek rejestracji na VAT w Niemczech – obowiązki dokumentacyjno – ewidencyjne
 • różnice pomiędzy polskimi a niemieckimi regulacjami w zakresie odwrotnego obciążenia
 • rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem od 1.10.2014 r.

Faktura VAT w Niemczech i jej korygowanie a moment obowiązku podatkowego

 • pojęcie faktury VAT w Niemczech – jakie elementy zawiera niemiecka faktura?
 • faktura VAT a obowiązek podatkowy
 • korygowanie błędnej transakcji w Niemczech – specyfika niemieckiej dokumentacji
 • korygowanie podstawy opodatkowania przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • refakturowanie usług w Niemczech
 • samofakturowanie (selfbilling) w Niemczech - Gutschrift

Stawki podatkowe w Niemczech i zwolnienia z VAT

 • stawki podatkowe w Niemczech, stawki preferencyjne, świadczenia złożone
 • zakres zwolnień przedmiotowych (usługi finansowe, edukacyjne)
 • zwolnienie z VAT w przypadku WDT w Niemczech – dokumenty potwierdzające zastosowanie zwolnienia, specyfika działania systemu VIES w Niemczech
 • zwolnienie z tytułu eksportu towarów – potwierdzenie eksportu (dokumenty)

Świadczenie i nabywanie usług międzynarodowych

 • miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług, reguła podstawowa i wyjątki
 • usługi związane z nieruchomościami w Niemczech, usługi budowlane na terytorium Niemiec
 • organizowanie targów na terytorium Niemiec – kto rozlicza VAT?
 • import usług z Niemiec – niemiecka faktura VAT i informacja podsumowująca
 • pojęcie siedziby działalności gospodarczej i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • obowiązki niemieckiego podatnika w zakresie rozliczania importu usług
 • zmiany dotyczące usług obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Odliczenie podatku naliczonego i wyłączenia w prawie do odliczenia

 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w Niemczech
 • moment odliczenia i wykazywanie podatku naliczonego w deklaracji
 • wydatki niedające prawa do odliczenia VAT w Niemczech
 • odliczenie proporcjonalne w Niemczech – czynności mieszane
 • samochód firmowy wykorzystywany do celów prywatnych a odliczenie VAT
 • granica minimalnego użytkowania – 10 %

Kontrola podatkowa z zakresu podatku VAT w Niemczech – uprawnienia organu podatkowego i obowiązki podatnika

Warsztaty: wypełnianie niemieckiej deklaracji podatkowej – analiza poszczególnych wierszy/pól niemieckich deklaracji podatkowych

 • deklaracje podatkowe i ich rodzaje
 • załączniki do deklaracji
 • informacje podsumowujące
 • sposób sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych
 • ujmowanie obrotów w deklaracji
 • podatek naliczony w deklaracji

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl