ObserwowaneDrukujEmail

Zmiany w VAT w 2019 r. (split payment, bony, biała lista podatników, stawki VAT) oraz aktualne problemy

Start: 18 stycznia, 2019
Koniec: 18 stycznia, 2019
Kod: 1490ZG
Lokalizacja: Zielona Góra
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Metoda podzielonej płatności (split payment)
  • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego – cel wprowadzenia nowych regulacji
  • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową, split payment jako metoda płatności
  • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
  • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona rzeczywiście dobrowolna?
  • planowane wprowadzenie obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji w 2019 r. (split payment zamiast odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym)
  • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
  • korzyści z zastosowania podzielonej płatności – należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, „rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
  • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
  • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)
 • Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych – od 1.01.2019 r.
  • definicja bonu – czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
  • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
  • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
  • praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
  • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
 • Wybrane inne zmiany w VAT planowane w 2019 r.
  • wprowadzenie tzw. białej listy podatników zawierającej numery rachunków bankowych podatników VAT – obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US, pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu
  • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
  • zmiana wysokości sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty
  • likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej nową strukturą JPK_VDEK
  • zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych – nowe rozporządzenie ws. zwolnień (kolejne ograniczenia w stosowaniu zwolnień dla określonych transakcji), możliwość wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP nabywcy, kasy fiskalne online
 • Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku naliczonego
  • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
  • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów – przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
  • praktyczne przykłady zasad zachowania należytej staranności
  • tzw. czarna lista podatników – listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
 • Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT
  • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
  • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych oraz powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu
  • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie definicji „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na terytorium innego kraju – czy spółka zależna zagranicznego podatnika w Polsce może oznaczać konieczność rozliczenia przez niego VAT w kraju?
  • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy – pierwsze orzeczenia WSA
  • możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany lub wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych
  • prawidłowe rozliczenie podatku dla usług budowlanych oraz elektroniki, objętych odwrotnym obciążeniem – aktualne wyjaśnienia MF i interpretacje KIS
  • stosowanie stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz eksporcie – aktualne interpretacje i problemy
  • kary umowne i odszkodowania – kiedy mogą być opodatkowane VAT?

Lokalizacja

Zielona Góra

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl