ObserwowaneDrukujEmail

Podatki 2019 – najważniejsze zmiany w VAT, CIT i PIT w roku 2019

Start: 18 stycznia, 2019
Koniec: 18 stycznia, 2019
Kod: 1484KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 r.
  • Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych
   • definicja bonu – czy obejmie bony towarowe, vouchery, karty podarunkowe, karty przedpłacone, kupony rabatowe?
   • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
   • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
   • praktyczne znaczenie nowych przepisów dla rozliczenia VAT przy polityce sprzedaży obejmującej świadczenia przedpłacone, a także przy akcjach reklamowych i promocyjnych
   • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT
  • Wybrane inne zmiany w VAT
   • wprowadzenie obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji krajowych
   • wprowadzenie tzw. białej listy podatników zawierającej numery rachunków bankowych podatników VAT – obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US, pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu
   • nowa definicja pierwszego zasiedlenia – realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
   • zmiana wysokości sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty
   • likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej nową strukturą JPK_VDEK
   • zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych – nowe rozporządzenie ws. zwolnień (kolejne ograniczenia w stosowaniu zwolnień dla określonych transakcji), możliwość wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP nabywcy, kasy fiskalne online
 • Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
   • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
   • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
   • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
   • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
   • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
   • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
   • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
   • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
  • Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax lub podatek od wyjścia)
   • kto i kiedy będzie podlegał opodatkowaniu (przeniesienie biznesu lub rezydencji podatkowej do innego kraju)
   • zasady opodatkowania niezrealizowanych zysków, które podlegałyby opodatkowaniu w Polsce
   • niezrealizowane zyski jako odrębne źródło przychodu w PIT
   • stawki exit tax – dla podatników CIT oraz PIT
   • zwolnienia z obowiązku zapłaty exit tax
  • Preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej (tzw. innovation box)
   • katalog praw własności intelektualnej objętych preferencyjną stawką podatku
   • sposób ustalenia kwalifikowanego dochodu
   • stawka podatku (5%)
   • możliwość rozliczenia straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
   • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
  • Obniżenie stawki CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
   • kto będzie mógł skorzystać i na jakich zasadach?
   • obowiązek stosowania podstawowej stawki CIT przez podatników rozpoczynających działalność po przekroczeniu progu przychodowego
   • wyłączenie dla podatkowych grup kapitałowych
  • Nowe zasady opodatkowania dochodów z wirtualnych walut
   • definicja odpłatnego zbycia waluty wirtualnej i kwalifikacja dochodu do odpowiedniego źródła
   • koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej
   • moment potrącenia kosztu, możliwość przeniesienia nadwyżki kosztów na kolejny rok podatkowy
   • stawka podatku
   • dochody osiągnięte za granicą a obowiązek zapłaty podatku w Polsce
  • Zmiany dotyczące cen transferowych
   • zmiana definicji podmiotów powiązanych
   • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
   • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
   • zakres dokumentacji cen transferowych
   • inne zmiany w zakresie CT
  • Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych
   • nowa definicja małego podatnika
   • jednorazowe rozliczenie strat do 5 mln zł
   • możliwość zaliczenia do kosztów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci
   • ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl