ObserwowaneDrukujEmail

Reforma RODO w Dziale HR

Start: 14 grudnia, 2018
Koniec: 14 grudnia, 2018
Kod: 270WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Kompleksowe przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników, z uwzględnieniem unijnej nowelizacji RODO, która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr.

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza oraz specjaliści HR z różnych obszarów - kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem

Program

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
  • Najważniejsze przepisy prawne i zmiany w 2018 r.
  • Rodzaje danych osobowych - dane „zwykłe” i „wrażliwe”
  • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych – jak jest, jak będzie
  • Zabezpieczenie zbiorów danych oraz przykłady naruszeń bezpieczeństwa
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zakres i forma, czy „stara” zgoda będzie ważna po nowelizacji przepisów?
  • Rozszerzony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane
 • Proces rekrutacji
  • Zakres informacji, jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy
  • Obowiązki informacyjne wobec kandydatów – stan obecny i zmiany
  • Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać kandydatów?
  • Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, zbieranie informacji o stanie zdrowia i życiu prywatnym
  • Testy rekrutacyjne i psychologiczne – możliwości i ograniczenia stosowania, wyniki testów jako dane osobowe
  • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
 • Dane osobowe pracowników
  • Zakres danych osobowych niezbędnych dla realizacji obowiązków pracodawcy
  • Ile pracodawcy wolno wiedzieć o pracowniku – przykłady zbierania niedozwolonych danych
  • Projekt nowych regulacji – m.in. zapytanie o karalność, dane biometryczne, monitoring, świadczenia z ZFŚS
  • Tajemnica wynagrodzenia pracownika – zasady i wyjątki
  • Wykorzystanie wizerunku i danych pracownika dla potrzeb marketingowych firmy
  • Dane osobowe w relacjach ze związkami zawodowymi
  • Zakres niezbędnych zmian w procedurach wewnętrznych pracodawców w związku z ujednoliceniem przepisów UE (RODO)

Lokalizacja

Warszawa, Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl