ObserwowaneDrukujEmail

Przetwarzanie danych osobowych nowe wyzwania, obowiązki i sankcje wynikające z RODO

Start: 18 kwietnia, 2018
Koniec: 18 kwietnia, 2018
Kod: 261PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Program

 • Rozporządzenie unijne a ustawa o ochronie danych osobowych – rola RODO w polskim systemie prawnym
 • Główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych
 • Rola i zadania organu nadzorczego
 • Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
  • zasada legalności
  • zasada celowości
  • zasada adekwatności
  • zasada merytorycznej poprawności
  • zasada integralności i poufności danych
  • zasada ograniczenia przechowywania danych
  • zasada przejrzystości
  • zasada rozliczalności
 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
  • dane osobowe zwykłe
  • dane osobowe szczególnych kategorii
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 • Nowe wymagania dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawa przysługujące podmiotowi danych
  • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny)
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczania przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 • Nowa treść klauzuli informacyjnej (obowiązek informacyjny)
 • Obowiązki administratora danych
  • szacowanie ryzyka – wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  • wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”
  • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • Status i zadania inspektora ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych przez procesora (podmiot przetwarzający)
  • obowiązki procesora
  • zakres i treść umowy z procesorem
 • Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych
  • zasady nakładania kar
  • wysokość kar
 • Zasady przekazywania danych do państw trzecich
 • Certyfikacja w dziedzinie ochrony danych osobowych

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl