ObserwowaneDrukujEmail

Rewolucja w ochronie danych osobowych RODO 2018 a problemy działów HR

Start: 16 maja, 2018
Koniec: 16 maja, 2018
Kod: 255ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cele i korzyści

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w przyszłym roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będą działy HR. Tym bardziej, że od maja 2018 roku za łamanie nowych przepisów wprowadzonych unijnym rozporządzeniem grożą, inaczej niż dotychczas, wysokie kary finansowe.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w zatem każdej firmy działającej na polskim rynku

Program

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
  • po co nam RODO? Cel i historia regulacji europejskiej
  • bezpośrednie stosowanie RODO: kto musi stosować nowe przepisy?
  • nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO. Czy zawiera przepisy istotne dla działu HR?
  • Grupa Robocza Art. 29: co w praktyce dają jej wytyczne? Jakie wskazówki wydano dla pracodawców?
 • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
  • co pracodawca może wiedzieć o załodze, czyli które informacje można legalnie pozyskać?
  • dane szczególnych kategorii: które informacje wrażliwe można i warto przechowywać?
  • na jakiej podstawie przetwarzamy dane pracowników?
  • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika i jak powinna brzmieć? Przykłady
  • rekrutujemy: legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy według RODO
  • rozstajemy się: jak długo można przechowywać dane pracowników?
  • monitorowanie załogi: środki i zasady kontroli wykonania pracy. Co można monitorować w zakładzie pracy, a co w terenie? Odcisk palca i GPS
  • komu i które dane pracowników można udostępnić: co można przekazać związkom zawodowym, komisji ZFŚŚ, członkom rodziny?
  • outsourcing danych kadrowych: nowe wymogi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kto za co odpowiada?
  • jak prawidłowo przekazać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej, a jak do państwa trzeciego?
  • nowe narzędzia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie
 • Jak przygotować dział HR na nadchodzące zmiany?
  • formalne wymogi RODO dla pracodawcy: najważniejszym zadaniem analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych
  • jak i o czym musimy informować pracowników: prawidłowa klauzula informacyjna jako jedno z głównych zadań działu HR. Praca na praktycznym przykładzie
  • niezbędna dokumentacja wewnętrzna z zakresu ochrony danych osobowych według RODO: rejestr czynności przetwarzania i zgłaszanie incydentów
  • wdrażanie systemu ochrony danych osobowych pracowników w zakresie projektowania i przetwarzania danych osobowych: wskazówki jak uniknąć błędów i jak je przygotować zgodnie z RODO
  • co zrobić w przypadku naruszenia danych zatrudnionych?
 • Stare / nowe instytucje i ich zadania
  • podstawowe pojęcia, czyli kto jest kim?
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO – nowe zadania i kompetencje
  • administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający - zadania i obowiązki
  • Inspektor Ochrony Danych zamiast ABI: kiedy jest niezbędny?
 • Nowość: surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
  • znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą?
  • o wysokość i zasady nakładania kar

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl