ObserwowaneDrukujEmail

Umowy cywilnoprawne 2018 – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych.

Start: 10 kwietnia, 2018
Koniec: 10 kwietnia, 2018
Kod: 337KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian , jak i poznanie tajników umów cywilnoprawnych

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości

Program

Umowy zlecenie od 01.01.2017

Pojęcie umów zlecenia i umów o dzieło:

 • uregulowania kodeksu cywilnego;
 • przykładowe zapisy w umowach a kwalifikacja umów;
 • różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia wynikające z prawa cywilnego;
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - różnice w funkcjonowaniu pojęć;
 • kiedy umowa zlecenia może być kwalifikowana jako umowa o pracę? konsekwencje
 • urlopy osób mających zawarte umowy zlecenia i o dzieło;

Minimalna stawka godzinowa

 • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
 • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
 • stosowanie nowych regulacji w przypadku, gdy umowa wykonywana jest przez kilka osób
 • potwierdzanie liczby przepracowanych godzin?
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło - w świetle kontroli ZUS i PIP
 • Kto będzie nadzorował przestrzegania przepisów?
 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług
 • Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych: druki, formularze, rachunki.

Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach od 01.01.2016 r. 01.01.2017- zbieg tytułu ubezpieczenia

 • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2016 r. i 2017 r. od umów zlecenia;
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
 • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
 • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.

Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
 • limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
 • stawka 18% - zasady wyliczania;

Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z :

 • studentem
 • emerytem/rencistom
 • własnym pracownikiem
 • ze składką zdrowotną
 • z pełnym ZUS
 • wyrównanie wynagrodzenia
 • umowa zlecenie na rok – jak rozliczyć wynagrodzenie a ewidencja godzin\\
 • umowa zlecenie ze stałą kwotą wynagrodzenia miesięcznego o ewidencja godzin.
 • Zasiłek choroby - uprawnienia a zasady wyliczania

Potrącenia z umów cywilnoprawnych

ZFŚS a umowy cywilnoprawne

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl