ObserwowaneDrukujEmail

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac

Start: 10 kwietnia, 2018
Koniec: 10 kwietnia, 2018
Kod: 318KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel szkolenia; Obliczanie listy płac oraz korygowanie błędów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Prosimy o zabranie na szkolenie kalkulatorów!

Program

Lista płac a korekty

 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Korekta listy płac przy wypłacie pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia
 • Dochodzenie od pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika.
  • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w razie choroby i macierzyństwa na przełomie roku a najczęściej popełniane błędy
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
 • Korekta listy płac a nadpłata wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia
 • Korekta listy płac a rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po zakwalifikowani niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
 • Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę błędy a zasady poprawnego potrącania

Umowy cywilnoprawne

 • Umowy cywilnoprawne a najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
 • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenie w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
 • Student – umowa zlecenie a zagrożenia
 • Zmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS
 • Dokumenty korygujące do ZUS i US

KOREKTY ZASADY OGÓLNE

 • Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek.
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe.
 • Panel dyskusyjny

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl