ObserwowaneDrukujEmail

Czas pracy w produkcji 2018

Start: 20 kwietnia, 2018
Koniec: 20 kwietnia, 2018
Kod: 237BY
Lokalizacja: Bydgoszcz
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm stosujących nietypowe i skomplikowane rozkłady czasu pracy (branże automotive, paliwowa, energetyka, surowcowa, papiernicza, spożywcza itd).

Większość przykładów i ćwiczeń zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem rzeczywistych arkuszy EXCEL i dedykowanej aplikacji pozwalającej planować czas pracy w produkcji.

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed "harmonogramowymi godzinami", rekompensata pracy). Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.

Program

Tworzenie harmonogramów czasu pracy w produkcji

 • Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
 • Co wlicza się do czas pracy w produkcji.
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
 • Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
 • Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 • W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 • Czas pracy podstawowy czy równoważny? Wady zalety grafików czterobrygadowych dla zmian 8 i 12 godzinnych.
 • Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów
 • Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.

Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.

 • Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 • Jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy.
 • Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian.

Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy w produkcji

 • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

Zarządzanie godzinami nadliczbowymi

 • Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 • Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

Planowanie pracy pracowników zmianowych - plany produkcyjne a wymogi prawa pracy

 • Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 • Najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce
 • Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

Jak radzić sobie z personalnymi wąskimi gardłami przy planowaniu procesu produkcyjnego – case study.

 • Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę stanowisk kluczowych dla procesu.
 • Obliczanie zapotrzebowania na różnych specjalistów w danym dziale przedsiębiorstwa.
 • Zasady obliczania wymaganej obsady stanowisk w zależności od natężenia produkcji w poszczególnych częściach okresu rozliczeniowego bądź roku.
 • Interpretacja wyników i analiza kosztów utrzymania lub zmiany obecnego poziomu zatrudnienia.

Lokalizacja

Bydgoszcz

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl