ObserwowaneDrukujEmail

Zintegrowany kurs specjalistów MS Excel od podstaw do poziomu zaawansowanego

Start: 15 kwietnia, 2019
Koniec: 18 czerwca, 2019
Kod: 419WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
2550.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Warsztat jest przeznaczony dla tych osób, dla których komputer jest narzędziem codziennej pracy. Polecamy je pracownikom biur, sekretarkom, asystentom, pracownikom działów kadr, działów finansowych, handlowych czy produkcyjnych. Polecamy je również kadrze kierowniczo – menedżerskiej, dla których pracą codzienną jest tworzenie i zarządzanie informacją. Kurs oferujemy osobom z niewielkim doświadczeniem pracy na komputerze i tym którzy zaczynają wykorzystywać arkusz Microsoft Excel do swoich zadań.

Po czterech dniach kurs przechodzi na poziom zaawansowany przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela. Proponowany warsztat to trzy dni bardzo intensywnych zajęć, dających zaawansowaną wiedzę w dziedzinie wykorzystania arkusza Microsoft Excel.

Pracując na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel nie zawsze wykorzystujemy jego ogromne możliwości analityczne, przetwarzania dużej ilości danych, wspomagania podejmowania decyzji, czy automatyzacji rutynowych czynności.

Jeśli nurtują Cię pytania typu:

 • Jak analizować w Excelu informacje z systemu informatycznego firmy?
 • Jak zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
  w arkuszu?
 • W czym mogą pomóc tabele i wykresy przestawne?
 • Jak scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy?
 • Kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera?

Odpowiedź znajdziesz uczestnicząc w dedykowanych warsztatach

Program

Moduł I

 • Excel kiedyś i dziś – historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne, Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010 do 2013
 • Podstawowe dostosowanie programu do własnych wymagań
 • Przegląd możliwości arkusza Microsoft EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu - skoroszytu
 • Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, zarzadzanie danymi i arkuszami, tworzenie i wykorzystywanie funkcji, zapisywanie danych, drukowanie arkuszy
 • Podstawy budowania formuł w Excelu
 • Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1), szybkie kopiowanie formuł
 • Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela (matematyczne, daty i czasu, funkcje logiczne, itp.)
 • Budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów.
 • Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe).
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań
 • Stosowanie prostych tabel przestawnych jako narzędzia analizy (np. wielowariantowa analiza sprzedaży według wybranych kryteriów, analiza danych księgowych, analiza klientów, zestawienia danych).

Moduł II

 • Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1)
 • Tworzenie formularzy elektronicznych, wykorzystywanie formularzy do typowych zastosowań.
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy.
 • Wykorzystanie elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła) do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach.
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy (np. wielowariantowa analiza sprzedaży według wybranych kryteriów, analiza danych księgowych, analiza klientów, zestawienia danych).
 • Przenoszenie informacji z arkuszy do baz danych oraz pobieranie informacji z baz danych.
 • Przygotowanie baz danych oraz realizacja korespondencji seryjnej poprzez przenoszenie danych do edytora tekstu Microsoft Word.
 • Optymalna „personalizacja” programu Excel do pracy
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych w formacie XML)
 • Import i analiza danych z plików tekstowych do Excela.

Moduł III

 • Typy plików Excela, konwersje plików
 • Dane zewnętrzne, typy danych, źródła danych, budowanie kwerend, zapisywanie i edycja kwerend, analiza danych zewnętrznych
 • Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych. Elementy formatowania warunkowego. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych)
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych
 • Zaawansowana analiza danych w tabeli przestawnej, sposoby przedstawiania i analiza danych, pola obliczeniowe, korzystanie z funkcji WEŹDANETABELI, rola fragmentatora w tabeli przestawnej, wykresy przestawne
 • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 • Prezentacje danych, wykresy, wykresy złożone, wykresy przebiegu w czasie
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie
 • Reguły i zasady postępowania w razie konfliktów między nazwami i innymi elementami dokumentów Excela
 • Tworzenie i stosowanie nazw do zakresów znajdujących się na kilku arkuszach
 • Nazwy dynamiczne, nazwy krzyżowe i ich wykorzystanie w arkuszach obliczeniowych i wykresach
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 • Formuły, formuły zagnieżdżone, formuły tablicowe, stałe liczbowe w tablicach
 • Funkcje macierzowe, przykłady zastosowań
 • Użycie sum warunkowych według różnych kryteriów
 • Tabele danych, analiza danych w tabeli
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 • Narzędzia inspekcji formuł, szacowanie formuł, sprawdzanie błędów, okno czujki
 • Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 • Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver
 • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom
 • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic - Narzędzia z paska
 • Główne elementy okna edytora VBA
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
 • Lokalizacja i dostępność makra
 • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
 • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
 • Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie dodatków Excela
 • Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu
 • Konsolidacje danych, opcje konsolidacji, edycja łączy arkuszy
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy
 • Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych, wykresy przebiegu w czasie), „dynamika wykresu w Excelu”

Korzyści

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Dodatkowo, dedykowany warsztat pozwala na dostosowanie czasu trwania szkolenia oraz na indywidualną zmianę programu, zgodnie z potrzebami klienta.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Terminy spotkań

 • Moduł I: 15-16.04.2019r.
 • Moduł II: 13-14.05.2019r.
 • Moduł III: 17-18.06.2019r.

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Dopłata za laptop w wysokości 360 zł netto za cały kurs

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Zintegrowany kurs specjalistów MS Excel od podstaw do poziomu zaawansowanego

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*