ObserwowaneDrukujEmail

Excel dla zaawansowanych - doskonalenie umiejętności. Analiza danych z elementami Visual Basic. Warsztaty komputerowe

Start: 17 czerwca, 2019
Koniec: 18 czerwca, 2019
Kod: 417WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
890.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Excel dla zaawansowanych z elementami Visual Basic przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela. Proponowany warsztat to trzy dni bardzo intensywnych zajęć, dających zaawansowaną wiedzę w dziedzinie wykorzystania arkusza Microsoft Excel.

Pracując na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel nie zawsze wykorzystujemy jego ogromne możliwości analityczne, przetwarzania dużej ilości danych, wspomagania podejmowania decyzji, czy automatyzacji rutynowych czynności.

Jeśli nurtują Cię pytania typu:

 • Jak analizować w Excelu informacje z systemu informatycznego firmy?
 • Jak zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
  w arkuszu?
 • W czym mogą pomóc tabele i wykresy przestawne?
 • Jak scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy?
 • Kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera?

Odpowiedź znajdziesz uczestnicząc w dedykowanych warsztatach

Szkolenie jest częścią kursu: Zintegrowany kurs specjalistów MS Excel od podstaw do poziomu zaawansowanego

Program

Program warsztatu obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Excel kiedyś i dziś – historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne, Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010 do 2013
 • Typy plików Excela, konwersje plików
 • Optymalna „personalizacja” programu Excel do pracy
 • Dane zewnętrzne, typy danych, źródła danych, budowanie kwerend, zapisywanie i edycja kwerend, analiza danych zewnętrznych
 • Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych w formacie XML)
 • Import i analiza danych z plików tekstowych do Excela.
 • Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych. Elementy formatowania warunkowego. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych)
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych
 • Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych
 • Zaawansowana analiza danych w tabeli przestawnej, sposoby przedstawiania i analiza danych, pola obliczeniowe, korzystanie z funkcji WEŹDANETABELI, rola fragmentatora w tabeli przestawnej, wykresy przestawne
 • Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 • Prezentacje danych, wykresy, wykresy złożone, wykresy przebiegu w czasie
 • Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie
 • Reguły i zasady postępowania w razie konfliktów między nazwami i innymi elementami dokumentów Excela
 • Tworzenie i stosowanie nazw do zakresów znajdujących się na kilku arkuszach
 • Nazwy dynamiczne, nazwy krzyżowe i ich wykorzystanie w arkuszach obliczeniowych i wykresach
 • Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań
 • Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 • Formuły, formuły zagnieżdżone, formuły tablicowe, stałe liczbowe w tablicach
 • Funkcje macierzowe, przykłady zastosowań
 • Użycie sum warunkowych według różnych kryteriów
 • Tabele danych, analiza danych w tabeli
 • Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 • Narzędzia inspekcji formuł, szacowanie formuł, sprawdzanie błędów, okno czujki
 • Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 • Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver
 • Przyspieszenie pracy dzięki szablonom
 • Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic - Narzędzia z paska
 • Główne elementy okna edytora VBA
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
 • Lokalizacja i dostępność makra
 • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
 • Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)

 • Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 • Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie dodatków Excela
 • Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu
 • Konsolidacje danych, opcje konsolidacji, edycja łączy arkuszy
 • Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy
 • Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych, wykresy przebiegu w czasie), „dynamika wykresu w Excelu”

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Dodatkowo, dedykowany warsztat pozwala na dostosowanie czasu trwania szkolenia oraz na indywidualną zmianę programu, zgodnie z potrzebami klienta.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu (niezależnie od dotychczasowych doświadczeń z programem Microsoft Excel).

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Dopłata za laptop z oprogramowaniem MS Excel 2010 lub nowszym 120 zł netto

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Excel dla zaawansowanych - doskonalenie umiejętności. Analiza danych z elementami Visual Basic. Warsztaty komputerowe

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*