Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Analiza decyzji menedżerskich13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Katowice840.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Wrocław890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych  Nowy13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Katowice840.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Poznań890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Poznań890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Katowice840.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Wrocław890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Gdańsk890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Poznań890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Gdańsk890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie22 stycznia, 201923 stycznia, 2019Katowice840.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Gdańsk890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Katowice840.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Wrocław890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Poznań890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Gdańsk890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie29 stycznia, 201930 stycznia, 2019Poznań890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich5 lutego, 20196 lutego, 2019Wrocław890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa5 lutego, 20196 lutego, 2019Poznań890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów5 lutego, 20196 lutego, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 5 lutego, 20196 lutego, 2019Gdańsk890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych5 lutego, 20196 lutego, 2019Gdańsk890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie5 lutego, 20196 lutego, 2019Poznań890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych5 lutego, 20196 lutego, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie5 lutego, 20196 lutego, 2019Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie5 lutego, 20196 lutego, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich21 lutego, 201922 lutego, 2019Poznań890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa21 lutego, 201922 lutego, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów21 lutego, 201922 lutego, 2019Wrocław890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 21 lutego, 201922 lutego, 2019Katowice840.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych21 lutego, 201922 lutego, 2019Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie21 lutego, 201922 lutego, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych21 lutego, 201922 lutego, 2019Katowice840.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie21 lutego, 201922 lutego, 2019Gdańsk890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich5 marca, 20196 marca, 2019Gdańsk890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa5 marca, 20196 marca, 2019Katowice840.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów5 marca, 20196 marca, 2019Poznań890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 5 marca, 20196 marca, 2019Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych5 marca, 20196 marca, 2019Katowice840.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie5 marca, 20196 marca, 2019Katowice840.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych5 marca, 20196 marca, 2019Poznań890.00 PLN
*bez VAT