Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Analiza decyzji menedżerskich8 maja, 20189 maja, 2018Poznań1100.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa8 maja, 20189 maja, 2018Poznań1100.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów8 maja, 20189 maja, 2018Katowice1100.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 8 maja, 20189 maja, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych8 maja, 20189 maja, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie8 maja, 20189 maja, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych8 maja, 20189 maja, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie8 maja, 20189 maja, 2018Wrocław1100.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich17 maja, 201818 maja, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa17 maja, 201818 maja, 2018Wrocław1100.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów17 maja, 201818 maja, 2018Poznań1100.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 17 maja, 201818 maja, 2018Katowice1100.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych17 maja, 201818 maja, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie17 maja, 201818 maja, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych17 maja, 201818 maja, 2018Katowice1100.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie17 maja, 201818 maja, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Poznań1100.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Wrocław1100.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Katowice1100.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Wrocław1100.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie7 czerwca, 20188 czerwca, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Wrocław1100.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Katowice1100.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Katowice1100.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Poznań1100.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Warszawa, ul. Marynarska 111100.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie25 czerwca, 201826 czerwca, 2018Wrocław1100.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich2 lipca, 20183 lipca, 2018Katowice1100.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa2 lipca, 20183 lipca, 2018Gdańsk1100.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów2 lipca, 20183 lipca, 2018Wrocław1100.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych2 lipca, 20183 lipca, 2018Poznań1100.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie2 lipca, 20183 lipca, 2018Wrocław1100.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych2 lipca, 20183 lipca, 2018Poznań1100.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie2 lipca, 20183 lipca, 2018Katowice1100.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie13 września, 201814 września, 2018Poznań1100.00 PLN
*bez VAT