Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 


TytułStartKoniecLokalizacjaCena*
Analiza decyzji menedżerskich27 września, 201828 września, 2018Gdańsk890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa27 września, 201828 września, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów27 września, 201828 września, 2018Poznań890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 27 września, 201828 września, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych27 września, 201828 września, 2018Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie27 września, 201828 września, 2018Katowice890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych27 września, 201828 września, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie27 września, 201828 września, 2018Gdańsk890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich11 października, 201812 października, 2018Katowice840.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa11 października, 201812 października, 2018Katowice840.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów11 października, 201812 października, 2018Wrocław890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 11 października, 201812 października, 2018Poznań890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych11 października, 201812 października, 2018Katowice840.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie11 października, 201812 października, 2018Poznań890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych11 października, 201812 października, 2018Gdańsk890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie11 października, 201812 października, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich25 października, 201826 października, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa25 października, 201826 października, 2018Wrocław890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów25 października, 201826 października, 2018Gdańsk890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 25 października, 201826 października, 2018Katowice840.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych25 października, 201826 października, 2018Poznań890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie25 października, 201826 października, 2018Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych25 października, 201826 października, 2018Poznań890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie25 października, 201826 października, 2018Katowice840.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich8 listopada, 20189 listopada, 2018Wrocław890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa8 listopada, 20189 listopada, 2018Gdańsk890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów8 listopada, 20189 listopada, 2018Katowice840.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 8 listopada, 20189 listopada, 2018Wrocław890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych8 listopada, 20189 listopada, 2018Gdańsk890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie8 listopada, 20189 listopada, 2018Gdańsk890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych8 listopada, 20189 listopada, 2018Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie8 listopada, 20189 listopada, 2018Poznań890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich22 listopada, 201823 listopada, 2018Poznań890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa22 listopada, 201823 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów22 listopada, 201823 listopada, 2018Poznań890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 22 listopada, 201823 listopada, 2018Gdańsk890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych22 listopada, 201823 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie22 listopada, 201823 listopada, 2018Katowice840.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych22 listopada, 201823 listopada, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie22 listopada, 201823 listopada, 2018Wrocław890.00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Gdańsk890.00 PLN
Analiza finansowa przedsiębiorstwa6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Poznań890.00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Wrocław890.00 PLN
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Katowice840.00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie6 grudnia, 20187 grudnia, 2018Gdańsk890.00 PLN
Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie 13 grudnia, 201814 grudnia, 2018Warszawa, ul. Marynarska 11890.00 PLN
*bez VAT