ObserwowaneDrukujEmail

Zarządzanie zmianą

Start: 11 marca, 2019
Koniec: 12 marca, 2019
Kod: 3226PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
890.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Korzyści dla uczestników

 • Nabycie kluczowych umiejętności sponsora, szefa i członka zespołu projektowego w aspekcie zarządzania zmianami na poziomie zespołu i organizacji.
 • Poznanie mechanizmów psychospołecznych rządzących procesem zmiany i metod ich wykorzystywania w skutecznym zarządzaniu zmianą.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania zmian i budowy motywacji pracowników na każdym etapie zmiany.
 • Umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z reakcjami pracowników wywoływanymi przez zmiany.
 • Zdolność przewidywania oporu na zmiany i umiejętność radzenia sobie z trudnościami powstałymi podczas wdrażania procesu zmian w firmie.

Program

DZIEŃ I

Planowanie zmian organizacyjnych

 • Biznesowe determinanty zmian organizacyjnych
 • Zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian
 • Budowanie wizji zmian w organizacji i definiowanie celu zmian
 • Powiązanie zmian ze strategią organizacji

Zarządzanie procesem zmian

 • Modele procesu zmian
 • Analiza sprawności organizacji w procesie zmian
 • Kadra kierownicza a inicjowanie zmian
 • Kultura organizacyjna w procesie zmiany

Przywództwo i liderzy zmian

 • Rola naczelnego kierownictwa w procesie zmian
 • Motywy lidera/inicjatora zmian
 • Budowanie zaufania i akceptacji dla zmian
 • Przekonywanie ludzi do zmiany
 • Wykorzystanie technik perswazji i wywierania wpływu
 • Kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian

Proces wdrażania zmian

 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany
 • Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
 • Rodzaje strategii wprowadzania zmiany
 • Dobór strategii do warunków i rodzaju zmiany
 • Etapy wdrażania zmian organizacyjnych
 • Czynniki sukcesu zmiany

DZIEŃ II

Skuteczna osobista adaptacja do zmian

 • Fazy przechodzenia przez zmiany
 • Zaangażowanie się osobiste w konsekwentne wdrażanie zmian
 • Czynniki hamujące zaangażowanie w projekt zmiany
 • Wykorzystanie potencjału własnego w procesie wdrażania zmian

Zarządzanie reakcjami na zmianę

 • Reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
 • Typologia wzorców postaw w obliczu zmiany
 • Grupy wsparcia i grupy oporu
 • Analiza pola sił w procesie zmiany
 • Identyfikacja grup interesów pozyskiwanie ich poparcia

Opór w procesie wprowadzania zmian

 • Potrzeby pracowników w sytuacji zmian
 • Źródła oporu w toku wprowadzania zmian
 • Rodzaje oporu przeciwko zmianom
 • Przyczyny i symptomy oporu
 • Metody przełamywania oporu

Komunikacja w procesie zmian

 • Komunikowanie wizji zmian
 • Komunikacja jedno i dwukierunkowa
 • Komunikacja formalna i nieformalna
 • Dobór kanałów i form informacji
 • Zoptymalizowanie ilości informacji niezbędnych do przejścia przez zmiany
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania
 • Pułapki w procesie komunikacji
 • Manipulowanie informacją - efekt plotki

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Zarządzanie zmianą

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*