ObserwowaneDrukujEmail

Zarządzanie przez cele

Start: 11 marca, 2019
Koniec: 12 marca, 2019
Kod: 2904WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
890.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • prawidłowo formułować cele i zadania dla siebie, podległych jednostek organizacyjnych oraz grup współpracowników i podwładnych
 • odpowiednio przydzielać zadania podległym pracownikom wraz z określonym zakresem odpowiedzialności oraz organizować sposób realizacji zadań
 • określać wymagania dla podwładnych związane z realizacją przydzielonych im celów oraz zadań
 • monitorować proces realizacji celów i zadań oraz podejmować odpowiednie działania korygujące
 • stosować technikę zarządzania przez cele odpowiednio do warunków kadrowych i organizacyjnych
 • stosować różne sposoby angażowania pracowników w proces realizacji celów.

Program

DZIEŃ I

System celów w organizacji

 • Zależność celów od strategii
 • „Misje” komórek organizacyjnych
 • Cele ciągłe i dynamiczne
 • Hierarchizacja celów
 • Cele strategiczne, taktyczne i operacyjne

Elementy systemu ZPC

 • Zaangażowanie na poszczególnych poziomach organizacji
 • Ustalanie celów na najwyższym szczeblu
 • Ustalanie celów indywidualnych
 • Partycypacja w ustalaniu celów
 • Zakres samodzielności w wykonywaniu planów
 • Przegląd efektywności realizacji celów

Podstawowe zasady formułowania celów

 • Zdefiniowanie pojęcia celu i jego podstawowych atrybutów
 • Współzależność celów od strategii przedsiębiorstwa,
 • Wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów,
 • Fazy procesu generowania celów

Kaskadowanie celów

 • Etapy kaskadowania celów i wdrożenia ZPC
 • Metody ustalania i doboru wskaźników
 • Wskaźnikowanie celów - KPI
 • Metody i techniki kaskadowania celów
 • Obszary odpowiedzialności za realizację celów

DZIEŃ II

Warunki realizacji celów

 • Rola przełożonego w systemie ZPC
 • Przełożenie celów firmy na cele indywidualne
 • Identyfikacja wykonawcy z celem
 • Kontrola i ocena realizacji celów
 • Wynagradzanie za realizację celu

Zarządzanie przez cele a delegowanie zadań

 • Wyznaczanie celów i delegowanie uprawnień
 • Zakres odpowiedzialności przełożonego i podwładnego
 • Rozpoznanie potrzeb i kompetencji podwładnych
 • Motywowanie podczas realizacji celów i zadań
 • Komunikacja na linii przełożony-podwładny

Stawianie celów dla podwładnych

 • Ilościowe i jakościowe formułowanie celów i zadań
 • Uzasadnienie celów dla podwładnych
 • Motywowanie do realizacji celów i zadań
 • Komunikacja na linii przełożony-podwładny

Ocena wyników

 • Wskaźniki i miary realizacji celów
 • Monitorowanie procesu realizacji celów
 • Rozmowy monitorujące i oceniające
 • Punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki
 • Premiowanie realizacji celów

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Zarządzanie przez cele

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*