ObserwowaneDrukujEmail

Controlling finansowy i planowanie finansowe w firmie

Start: 12 kwietnia, 2018
Koniec: 13 kwietnia, 2018
Kod: 4059KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1550.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

Grupa docelowa

Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy

Program

 • ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
  • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
  • Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
  • Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)
 • ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
  • Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów
  • Elementy analizy wskaźnikowej
 • BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE
  • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF)
  • Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
  • Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
  • Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)
 • BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI
  • Cykl konwersji gotówki
  • Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto)
  • Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
  • Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności)
  • Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a)
  • Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl