ObserwowaneDrukujEmail

Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych

Start: 23 kwietnia, 2018
Koniec: 24 kwietnia, 2018
Kod: 83WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1100.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Obliczać wskaźniki ekonomiczne
 • Samodzielnie czytać i rozumieć sprawozdania finansowe
 • Oceniać firmę w różnych przekrojach

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności obliczania wskaźników ekonomicznych i analizy sprawozdań finansowych

Program

Formularze sprawozdawcze

 • Finansowa natura przedsiębiorstwa
 • Przepływy kapitału
 • Rodzaje przedsiębiorstw, działalności firm
 • Rodzaje sprawozdań finansowych

Rachunek Zysków i Strat

 • Rachunek Zysków i Strat
 • Układ kalkulacyjny a porównawczy
 • Wskaźniki Rentowności
 • Zarządczy układ Rachunku Wyników

Bilans

 • Struktura aktywów i pasywów
 • Relacje bilansowe
 • Bilans w ujęciu Zarządczym
 • Struktura kapitału pracującego

Płynność Finansowa

 • Budowa wskaźników rotacji
 • Budowa wskaźników płynności finansowej
 • Piramid Du Pointa
 • Podsumowanie

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl