ObserwowaneDrukujEmail

CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych

Start: 25 kwietnia, 2018
Koniec: 26 kwietnia, 2018
Kod: 125PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1550.00 PLN PLN (bez VAT)
Zapisz się
Formularz w Word
Oświadczenie zwolnienia z VAT

Prowadzący

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych. Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych

Program

Dzień I

Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych

Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Dzień II

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

Procedura sporządzania analizy porównawczej

Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej

Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

Usługi o niskiej wartości dodanej

Procedury porozumiewania się z organami podatkowymi sprawie ustalenia/skorygowania zastosowanych cen między podmiotami powiązanymi

Case study – analiza przykładowych stanów faktycznych

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl