ObserwowaneDrukujEmail

ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z PODATKIEM VAT W ROKU 2019 - ZASTĄPIENIE ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Start: 2 września, 2019
Koniec: 2 września, 2019
Kod: 1972WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rzetelnej ewidencji księgowej i wyceny dla celów sprawozdawczych dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT, a także nowymi przepisami wprowadzającymi niemalże obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15, a także nowymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” i likwidacji faktur z dopiskiem ”odwrotne obciążenie”.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. 

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

Program

 • Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych a przepisy art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
 • Zasady budżetowe, w tym zasada „kasowa” i zasada „brutto” a podatek VAT jako dochód budżetu państwa w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
 • Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 a podatek VAT jako dochód budżetu państwa w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
 • Broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KRRIO - analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT i ich zastosowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i jego dotychczasowe funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – schematy księgowań, klasyfikacja budżetowa i ujęcie odwrotnego obciążenia VAT w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu do 31 sierpnia 2019 roku.
 • Likwidacja od 1 września 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności MPP – nowy załącznik nr 15 oraz nowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
 • Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – kiedy MPP jest dobrowolny a kiedy obligatoryjny oraz sankcje dla jednostek budżetowych za błędnie wystawione faktury VAT.
 • Nowe obowiązujące od 1 września 2019 roku schematy księgowań mechanizmu podzielonej płatności odmienne dla państwowych i odmienne dla - klasyfikacja budżetowa i ujęcie MPP w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu.
 • VAT w gminach, powiatach, województwach – konta VAT do mechanizmu podzielonej płatności a konta VAT do systemu „zbierania VAT” z podległych jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń środków na VAT rozliczanego w księgach organu lub urzędu.
 • Refundacje księgowe VAT - przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdaniach typu RB.
 • Warsztaty księgowości - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań funkcjonujących w praktyce.
 • Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i MPP – wzory prawidłowej księgowości.
 • Odpowiedzi na pytania.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: ZASADY KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Z PODATKIEM VAT W ROKU 2019 - ZASTĄPIENIE ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA VAT MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*