ObserwowaneDrukujEmail

Zasady dokumentowania i rozliczania kosztów w firmie

Start: 9 kwietnia, 2018
Koniec: 9 kwietnia, 2018
Kod: 3685GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

I. Ogólne zasady dokumentowania transakcji

 • Podmioty zobowiązane oraz uprawnione do wystawienia faktur i rachunków
 • Obowiązek wystawiania faktur na żądanie nabywcy (kiedy można żądać i jakie terminy?)
 • Termin wystawienia faktur
 • Brak obowiązku wystawiania faktur
 • Dane na fakturze
  • elementy obowiązkowe
  • dodatkowe oznaczenia
 • Dane na rachunku
 • Szczególne przypadki wystawiania faktur
  • faktury uproszczone – kiedy można ją wystawić, jakie elementy zawiera
  • faktura vat-marża
  • faktura dokumentująca czynność zwolnioną – co powinna zawierać
 • Jakie dokumenty mają status faktury i jakie elementy te dokumenty powinny zawierać
 • Faktury korygujące a nota korygująca
  • w jakich przypadkach wystawiamy
  • co powinna zawierać
 • Duplikaty faktur
  • kiedy może wystąpić duplikat faktury
  • jakie elementy powinien zawierać duplikat
 • Dodatkowe opisywanie otrzymanych faktur zakupu
  • potwierdzenie momentu otrzymania faktury,
  • opisanie czego faktura dotyczy

II. Dokumentowanie wydatków a koszt uzyskania przychodu

 • dlaczego właściwe udokumentowanie zakupu jest ważne – aktualne interpretacje oraz orzecznictwo,
 • na jakie transakcje szczególnie warto zwrócić uwagę (m.in. usługi niematerialne),
 • właściwa dokumentacja jako warunek rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – praktyczne przykłady.

III. Podróże służbowe

 • Podróże służbowe – uwagi ogólne a) definicja podróży służbowej, b) miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa, c) różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem.
 • Polecenie wyjazdu służbowego – elementy konieczne, forma itp.
 • Regulacje dotyczące diet
  • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
  • jak obliczać diety?
  • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
  • posiłki hotelowe i z kontrahentami a wysokość diety,
  • konsekwencje podatkowe wypłaty diety.
 • Zwrot kosztów przejazdu
  • wybór środka transportu,
  • podróż samochodem służbowym,
  • podróż służbowa krajowa a prywatny samochód pracownika lub samochód zastępczy
  • ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.
 • Zwrot kosztów noclegu
  • zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej,
  • limity hotelowe w podróży służbowej krajowej,
  • ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej.
 • Zwrot innych udokumentowanych wydatków
  • rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami,
  • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
  • inne udokumentowane wydatki.
 • Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków
  • rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika,
  • paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
  • oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku.
 • Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.
 • Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.
 • Wydatki w podróży służbowej a obowiązek potrącenia podatku u źródła.

IV. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT i CIT - Zasady odliczania VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami służbowymi

 • Obciążenie pracownika kosztami użytkowania a VAT
 • Warunki odliczenia 100% VAT z faktury dokumentującej wydatki związane z pojazdem
 • Samochód w kosztach uzyskania przychodu – pojazd własny, leasing, najem

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl