ObserwowaneDrukujEmail

Różnice kursowe w księgach rachunkowych, skutki podatkowe – ujęcie praktyczne

Start: 9 kwietnia, 2018
Koniec: 9 kwietnia, 2018
Kod: 4325WR
Lokalizacja: Wrocław
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Podwyższenie i ugruntowanie wiedzy księgowych oraz innych osób chcących poznać szerzej zagadnienia rozliczenia różnic kursowych

Sposób prowadzenia szkolenia:

szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację, którą otrzymuje każdy uczestnik, interpretacje podatkowe i inne materiały dodatkowe.

Program

Rozdział I Rozliczanie różnic kursowych według metody bilansowej

 • Warunki wyboru metoda bilansowa i rezygnacji z tej metody
 • Skutki stosowania metody bilansowej
 • Kursy stosowane w transakcjach
 • Przykłady praktyczne stosowania metody bilansowej

Rozdział II Rozliczanie różnic kursowych według metody podatkowej

 • Wybór metody podatkowej i rezygnacji z tej metody
 • Skutki stosowania metody podatkowej
  • Zasady powstawania różnic
  • Wycena na koniec roku
 • Transakcje od których powstają różnice kursowe podatkowe
 • Transakcje w wyniku których różnice podatkowe nie powstają
 • Kursy w aspekcie prawa podatkowego

Rozdział III Przykłady transakcji - różnice kursowe rozliczane metodą podatkową

 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
  • Środki trwałe zakupione za granicą
  • Przedpłaty
  • Amortyzacja i ubezpieczenia samochodu - 2000 euro
  • Regulacja zobowiązań
  • Wartość początkowa
 • Konto walutowe, lokaty w walucie
  • Prowizje
  • Odsetki
  • Wycena rachunku
 • Transakcje w związku z należnościami – różnice kursowe
  • Ujęcie należności w walucie obcej (WDT)
  • Kapitalizacja odsetek od pożyczek w walucie obcej
  • Faktury VAT wystawiane kontrahentom krajowym w walucie obcej
 • Zaliczki przekazane na zakup składników majątku obrotowego
  • Rozliczenia ze wspólnikiem w walucie obcej
  • Korekta faktury w walucie obcej
 • Transakcje w związku ze zobowiązaniami - różnice kursowe
  • Faktury VAT otrzymywane od kontrahentów krajowych w walucie
  • Faktury od kontrahentów zagranicznych (WNT i import)
  • Kredyt denominowany w walucie obcej a różnice kursowe
 • Kompensata w walucie obcej i złotych
 • Faktury w walucie obcej wystawiane kontrahentom krajowym
 • Rozliczenie kontraktu forward

Rozdział IV Transakcje związane z zagraniczną podróżą służbową

 • Zaliczka na delegacje
  • Pobranie z rachunku złotoweg
  • Pobranie z rachunku walutowego
  • Pobranie z kantoru
 • Rozliczenie delegacji
  • Zaliczki w innej walucie niż rozliczona delegacja
  • Przeliczenie kosztów podróży służbowej w przykładach

Rozdział V Wycena aktywów i pasywów na koniec roku

 • Wycena należności
  • Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia
  • Wycena należności handlowych
  • Odpis aktualizujący należności
 • Wycena zobowiązań wobec kontrahentów w walucie obcej
 • Wycena kredytu walucie obcej wg skorygowanej ceny nabycia
 • Wycena rachunku walutowego, kasy zagranicznej
 • Wycena innych aktywów i pasywów

Rozdział VI Pytania, odpowiedzi, dyskusja

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl