ObserwowaneDrukujEmail

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac

Start: 21 września, 2018
Koniec: 21 września, 2018
Kod: 979WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel szkolenia; Obliczanie listy płac oraz korygowanie błędów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Prosimy o zabranie na szkolenie kalkulatorów

Program

 • Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów
  • Lista płac
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
  • Regulamin wynagradzania a list płac
  • Składniki listy płac a poprawność naliczania
  • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
  • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
  • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
  • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS
  • Zbieg tytułów
  • Potrącenia na wniosek sądu karnego
  • Potrącenia administracyjne.
 • Umowy cywilnoprawne
  • Umowy cywilnoprawne a najczęściej popełniane błędy
  • Rodzaje umów cywilnoprawnych
  • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
  • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
  • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
  • Przekwalifikowanie umowy zlecenie w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
  • Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
  • Student – umowa zlecenie a zagrożenia
  • Zmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS
  • Panel dyskusyjny

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl