ObserwowaneDrukujEmail

Emerytury i renty - najnowsze zmiany 2018r.

Start: 20 września, 2018
Koniec: 20 września, 2018
Kod: 835WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy na temat świadczeń emerytalno-rentowych. W trakcie szkolenia omówiona zostanie najnowsza ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552). Ponadto szkolenie tematyką swoją obejmuje przedstawienie ustawowych warunków nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zasady ustalania wysokości świadczeń oraz tryb przyznawania i wypłaty świadczeń.
Omówione zostaną również planowane na 2017 zmiany w zasadach przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych.

Program

 • Emerytury - ustalanie prawa i wysokości:
  • Emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.
  • Emerytury wcześniejsze dla osób urodzonych po 31.12.1948 r.:
   • wcześniejsza emerytura dla osób pozostających ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym,
   • wcześniejsza emerytura dla osób uprawnionych do renty wypadkowej lub z tytułu choroby zawodowej,
   • wcześniejsza emerytura dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
  • Emerytury pomostowe – zasady przyznawania i wypłaty.
  • Emerytury w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
  • Zasady postępowania w sprawie świadczeń – omówienie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.
  • Zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury - dokumentacja.
  • Ustalanie wysokości emerytur.
  • Przeliczanie podstawy wymiaru emerytur.
  • Zawieszanie i zmniejszanie emerytur dla osób uzyskujących przychód.
  • Zbieg prawa do świadczeń.
 • Zmiany w emeryturach wprowadzone ustawą z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552).
  • Wprowadzenie nowych zasad ustalania wysokości kapitału początkowego.
  • Nowe zasady dotyczące stosowania tablic średniego dalszego trwania życia.
  • Możliwość przeliczenia emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. według zasad przewidzianych dla emerytur zreformowanych.
  • Przeliczanie emerytur ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.
 • Znowelizowane przepisy obniżające wiek emerytalny – omówienie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38).
  • Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego w powiązaniu z ustaleniem minimalnego stażu pracy.
  • Zasady ustalania wysokości emerytur od 1.10.2017 r.
  • Możliwości przeliczenia świadczeń.
  • Zasada ochrony przedemerytalnej wynikająca z przepisów nowelizacji.
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy – ustalanie prawa i wysokości:
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia i renta rodzinna.
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl