ObserwowaneDrukujEmail

Nowe regulacje i nowe usługi - Dyrektywa PSD2 i nie tylko. Rewolucja na rynku usług finansowych i w zarządzaniu płynnością?

Start: 12 sierpnia, 2019
Koniec: 12 sierpnia, 2019
Kod: 758WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
750.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Ustawa o usługach płatniczych, obowiązująca w Polsce od 2012 roku, wynikająca z dyrektywy PSD (Payment Services Directive) w znaczący sposób zmieniła jakość i parametry usług świadczonych przez banki. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia w życie jej nowej wersji, niosącej z sobą postanowienia unijnej dyrektywy PSD2. Za kilka miesięcy na rynku usług finansowych spodziewane są rewolucyjne zmiany.

Uczestnicy szkolenia poznają obszary tych zmian, m.in. rolę podmiotów określanych jako TTP (Third Party Providers) i kwestii bezpieczeństwa. Nowe możliwości konsolidacji danych z rachunków w różnych bankach i możliwości wykonywania zleceń dają nowe perspektywy zarządzania bieżącą płynnością firm. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także usługi finansowe i bankowe, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku (np. płatności natychmiastowe do ZUS i US) oraz te, których wdrożenia trwają (m.in. paneuropejski system płatności natychmiastowych). Całość przedstawionych zagadnień pozwoli na spojrzenie z nowej perspektywy na zarządzanie bieżącymi finansami przedsiębiorstwa.

Program

Cześć 1. Wstęp - rynek usług finansowych po wdrożeniu dyrektywy PSD a przed PSD2

 • Rygorystyczny czas rozliczeń płatności
 • Numer rachunku bankowego jako jedyny identyfikator (uwaga: zmiana w ustawie o usługach płatniczych dot. zwrotu pieniędzy przelanych na błędny numer konta)
 • Pełna informacja o kosztach transakcyjnych
 • Zmiany w płatnościach SEPA (+ późniejsza modyfikacja „IBAN only”)
 • Zmiana okresu odwołania polecenia zapłaty

Cześć 2. Dyrektywa PSD2

 • założenia i harmonogram wdrożenia
 • szanse i wyzwania

Część 3. Wielobankowość (multibanking) obecnie – zarządzanie wieloma rachunkami w wielu bankach

 • HUB bankowy
 • System ERP jako centrum zarządzające (bezpośrednie łącza z bankami)
 • SWIFTNet for Corporates
 • Rozwiązania tzw. klubów bankowych
 • Usługodawcy zewnętrzni (np. FIDES)
 • Jak kalkulować opłacalność wybieranego scenariusza?

Część 4. Wielobankowość (multibanking) w nowej rzeczywistości prawnej – scenariusze po wprowadzeniu PSD2

 • terminologia i podział ról
 • TPP (Third Party Provider) – dostawca usług, „strona trzecia”
 • AIS (Account Information Services) - usługi dostępu do informacji na rachunku
 • PIS (Payment Initiation Services) - usługi inicjowania płatności
 • ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider)
 • Ustawowy obowiązek „otwarcia się” banków - znaczenie interfejsów dostępowych (API)
 • Nowi partnerzy i nowe możliwości zarządzania płynnością

Część 5. Banki w nowej sytuacji – jak poradzą sobie z nową konkurencją, jak odczują to klienci

 • Główne wymogi PSD2 względem banków (m.in. warunki brzegowe dla AIS)
 • Od strategii otwarcia do utrzymania operacyjnego status quo (przykłady podejmowanych działań)
 • Bank jako TTP?
 • 14.03.2019 – środowiska testowe banków

Część 6. Bezpieczeństwo w PSD2

 • Kompromisy pomiędzy poziomem bezpieczeństwa a wygodą użytkownika
 • SCA – Silne Uwierzytelnienie Klienta; problemy z regulacyjnymi zapisami (PSD2 a opinie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)
 • Wyłączenia ze stosowania SCA
 • Certyfikaty kwalifikowane; bezpieczeństwo relacji: Klient – TPP - Bank
 • Odpowiedzialność i ryzyko uczestników rynku usług płatniczych

Część 7. Nie tylko PSD2 – dostępne bądź wdrażane usługi, o których warto rozmawiać z bankami

 • płatności natychmiastowe krajowe (płatności natychmiastowe do ZUS i do urzędów skarbowych – nowa jakość na rynku)
 • płatności natychmiastowe transgraniczne (TARGET 2, SEPA Instant Credit Transfer i TIPS – ekspresowe płatności w EURO, SWIFT GPI)

Część 8. Podsumowanie i dyskusja

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Nowe regulacje i nowe usługi - Dyrektywa PSD2 i nie tylko. Rewolucja na rynku usług finansowych i w zarządzaniu płynnością?

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*