ObserwowaneDrukujEmail

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - obowiązki i ryzyka pracodawcy

Start: 9 maja, 2019
Koniec: 9 maja, 2019
Kod: 279WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy oraz zasad tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania im, dostosowanej do możliwości i potrzeb danej firmy.

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza, specjaliści HR, członkowie komisji antymobbingowych, rzecznicy zaufania.

Program

 • Katalog niedozwolonych praktyk
  • Dyskryminacja
  • Molestowanie (nękanie)
  • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
  • Mobbing
   • Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego mobbera i ofiary
   • Co jest a co nie jest mobbingiem - przykłady i orzecznictwo sądowe
 • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiary mobbingu
  • Odpowiedzialność faktycznych sprawców mobbingu – służbowa i finansowa
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
  • Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.
   • Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
   • Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
   • Komisja antymobbingowa – skład i rola
   • Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
   • Diagnoza i okresowe audyty
   • System anonimowych zgłoszeń
  • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg
  • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbing

Lokalizacja

Warszawa, Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - obowiązki i ryzyka pracodawcy

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*