ObserwowaneDrukujEmail

Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT

Start: 26 lipca, 2019
Koniec: 26 lipca, 2019
Kod: 2007PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT oraz jego wpływu na rozliczenie podatkowe warunków Incoterms 2010 w dostawach towarów

Program

 • Zakres czynności opodatkowanych VAT:
  • kiedy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (warunki konieczne),
  • kary umowne i odszkodowania, odstępne w VAT, etc.,
  • czynności nieodpłatne.
 • Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:
  • definicje ustawowe dostawy towarów i świadczenia usług,
  • przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel,
  • ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms 2010,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms 2010 wpływa na ustalenie obowiązków podatkowych w VAT,
  • przykłady rozliczenia dostaw wg reguł Incoterms 2010 z punktu widzenia podatku VAT (z uwzględnieniem sytuacji, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie wynikającej z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D).
 • Obowiązek podatkowy, w tym:
  • przepisy regulujące kwestie powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • czy ustalenie dostawy na warunkach Incoterms 2010 wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego,
  • przykłady rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT z uwzględnieniem reguł Incoterms 2010 gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D.
 • Podstawa opodatkowania, a reguły Incoterms 2010:
  • zasady określania podstawy opodatkowania
  • czy transport należy wliczać do podstawy opodatkowania dostawy towarów?
  • jak na wartość podstawy opodatkowania wpływają reguły Incoterms 2010?
  • czy można refakturować elementy transakcji w sytuacji przyjęcia określonych reguł handlowych wg Incoterms 2010?
 • Faktura:
  • moment wystawienia faktury - obowiązujące przepisy
  • reguły Incoterms 2010 a termin wystawienia faktury (gdy dostawa jest realizowana na zasadzie z grupy E, grupy F, grupy C, grupy D),
  • zbiorcze faktury,
  • elementy faktur, podstawowe dane, obowiązkowe adnotacje,
  • zasady wystawiania faktur korygujących in minus, in plus, not korygujących,
  • anulowanie faktur,
  • duplikaty faktur,
  • faktury elektroniczne,
  • zabezpieczenie faktur, regulaminy fakturowania.
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych:
  • znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych,
  • wykazanie różnych sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych w zależności od zastosowanych reguł INCOTERMS 2010,
  • orzecznictwo TSUE, wyroki polskich sądów administracyjnych jak i podejście organów
  • warsztaty praktyczne określające zasady opodatkowania w transakcjach łańcuchowych i trójstronych uproszczonych
 • Moment odliczenia podatku naliczonego a Incoterms 2010.
 • Pytania i odpowiedzi

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl