ObserwowaneDrukujEmail

Struktura logiczna – e-sprawozdania finansowe - nota – rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

Start: 23 maja, 2019
Koniec: 23 maja, 2019
Kod: 1787PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Bardzo uprzejmie przypominamy, że poczynając od października 2018 roku sprawozdania finansowe powinny być składane zgodnie ze strukturami logicznymi Jednolitego Pliku Kontrolnego. W szczególności w formie struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie składane również rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.  Będzie to doskonałe narzędzie do kontroli zobowiązań podatkowych z tytułu podatków dochodowych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.  W tym zakresie funkcje rozliczenia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym będą pełniły funkcje podobne do JPK_VAT. Przedmiotem szkolenia będzie więc prawidłowa prezentacja noty tj. w szczególności zostaną omówione pozycje, które będą zwiększały oraz zmniejszały przychody i koszty rachunkowe dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania zgodnie z wymaganiami struktury logicznej.

Program

 • Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych).
 • Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym.
 • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych.
 • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych w dochodem/stratą dla celów podatkowych.
 • Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku.
 • Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych.
 • Strata z lat ubiegłych.
 • Inne zmiany podstawy opodatkowania.
 • Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Podatek dochodowy.

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl