ObserwowaneDrukujEmail

Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu - kurs Akademia Głównego Księgowego

Start: 16 kwietnia, 2018
Koniec: 16 kwietnia, 2018
Kod: 4431WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Radosław Gierałtowski

Program

  • Rachunkowość, w tym: organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, rozrachunki, pasywa przedsiębiorstwa, przychody i koszty w przedsiębiorstwie, szczegółowa ewidencja działalności, inwentaryzacja, amortyzacja, wynik finansowy, podatek odroczony, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, rachunkowość jednostek w specyficznych sytuacjach, leasing wg UoR oraz MSR, sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
  • Podatki i prawo podatkowe, w tym: pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków, zasady podatkowe, podwójne opodatkowanie i sposoby jego unikania, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób prawnych, opodatkowanie ryczałtowe, prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe
  • Ubezpieczenia społeczne, w tym: system ubezpieczeń społecznych, zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zbieg różnych tytułów ubezpieczeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego, w tym: formy rozliczeń między kontrahentami, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa handlowego

Lokalizacja

ul. Marynarska 11, Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

  • materiały szkoleniowe
  • notatnik i długopis
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl