wtorek, 06 marzec 2018 10:25

Dofinansowane szkolenia z funduszy europejskich w latach 2017-2020 w RB Akademii

Napisał  Wojciech Ośka

Polski rynek szkoleń na przestrzeni ostatnich 20 lat rozwijał się niezwykle dynamicznie. W latach 2001-2005 powstało 22,5% obecnej liczby firm szkoleniowych, po roku 2006 działalność rozpoczęło 41% firm. Jednak największy rozwój rynku miał miejsce w 2008 roku. Szkolenia były jedną z najpopularniejszych form wsparcia wykorzystywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednak dominacja strony podażowej nad popytową ograniczała w dużym stopniu wpływ przedsiębiorców na definiowanie oferty szkoleniowej. W konsekwencji dostępna oferta usług szkoleniowych często odbiegała od faktycznych potrzeb odbiorców wsparcia.

Nowe podejście do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i pracowników polega na zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych jest przedsiębiorca i jego potrzeby. Podejście to jest realizowane równolegle na dwóch poziomach – krajowym i regionalnym. Najważniejszym elementem systemu krajowego jest Baza Usług Rozwojowych.

Jakie usługi będą dofinansowane? 

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne urzędy marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Wartość dofinansowania jest uzależniona od warunków uzyskania wsparcia oferowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Co do zasady poziom dofinansowania wynosi nie mniej niż 50% kosztów usługi. Wielkość dofinansowania, które mogą otrzymać zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać na 80%, średnie - 70%, a duże - 60%.

Należy pamiętać, że dofinansowanie można uzyskać jedynie na szkolenie firmy szkoleniowej, która spełniła wszystkie warunki i została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, Russell Bedford Akademia jest wspiana do tego rejestru, a można to sprawdzić klikając tutaj.

Czytany 1323 razy